Liên hệ

với chúng tôi

Bạn có thể tìm đến nhà hàng
tại địa chỉ bên dưới.

45 Vo Thi Sau
Hue City, Vietnam.

Opening Hour 8:00 AM - 10:00 PM
Monday - Sunday

Call. +84 90 512 66 61
Email. madamthu.hue@gmail.com

Send a

Nhắn Tin

Nếu bạn có câu hỏi gì? đừng ngừng ngại liên hệ với chúng tôi qua hộp thư bên dưới: